REGULAMIN NAJMU LOKALU PRZY ULICY KASPRZAKA 29/1146 W WARSZAWIE 

 

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z lokalu usługowego przy ul. Kasprzaka 29/1146 w Warszawie (Wola), dalej zwany „Lokalem”.
 2. Lokal jest wyposażony i przeznaczony wyłącznie do świadczenia usług z zakresu makijażu permanentnego, kosmetologii lub medycyny estetycznej.

Rezerwacja lokalu

 1. Rezerwacja odbywa się samodzielnie po przez system Booksy dostępny na stronie: http://tinyurl.com/yq3chno8

Dostęp do lokalu

 1. Lokal znajduje się przy ul. Kasprzaka 29/1146 wieża „C”.
 2. Instrukcja jak trafić do lokalu: https://makijaznadluzej.pl/kasprzaka-29/
 3. Klucz do lokalu znajduje się w sejfie dostępnym na drzwiach lokalu. Kod do sejfu udostępniany jest po dokonaniu i opłaceniu rezerwacji.

Zasady korzystania z lokalu

 1. Z lokalu można korzystać między godziną 8:00 a 22:00
 2. Lokal jest w pełni wyposażony, a dostępne wyposażenie jest do dyspozycji najemcy ( w tym fotel elektryczny, taboret, 2x fotel dla klienta, stolik na kółkach, lampa lumline, kolumna audio + pendrive, opakowania na odpady medyczne).
 3. Sprzątanie jest we własnym zakresie, po zakończeniu pracy należy pozostawić porządek, umyć podłogę, zabrać śmieci z gabinetu oraz z łazienki. Środki czystości dostępne są na balkonie i w szafce pod zlewem).
 4. Kontenery na śmieci są dostępne w osobnym pomieszczeniu w budynku,
 5. Po zakończeniu pracy, należy przesłać formularz zdawczo-odbiorczy dostępny pod adresem: https://forms.gle/NUPpakWmNmAVUx1QA

Odpady medyczne

 1. Odpady medyczne umieszczamy wewnątrz przeznaczonych do tego pojemników na odpady medyczne, które są dostępne w lokalu.
 2. Pojemnik z odpadami medycznymi zostawiamy w lodówce, która jest dostępna w szafce w gabinecie zabiegowym.

Śmietnik

 1. Od klatki schodowej kieruj się w prawo, śmietnik oznakowany w budynku.

 

Wymeldowanie z lokalu

 1. Po przesłaniu formularza zdawczo-odbiorczego (dostępny pod linkiem: https://forms.gle/NUPpakWmNmAVUx1QA) zamknij lokal, pozostaw klucz w sejfie na drzwiach i ustaw kod nad „0000” by nikt nie zobaczył prawdziwego kodu.

Ważne informacje dodatkowe:

 1. W lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia

Postanowienia końcowe

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu Lokalu oraz za działania osób trzecich, którym Klient udostępnił Lokal. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez Klientów w Lokalu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego. Spory wynikające z korzystania z Lokalu rozstrzygane będą przez właściwy sąd lokalny dla siedziby Wynajmującego.

Dowiedz się więcej !

Zapisz się newsletter, aby otrzymać więcej informacji na temat makijażu permanentnego  brwi, kresek i ust!

Informacje otrzymasz drogą mailową!